دوره های آموزشی


لطفاً دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی لینک ثبت نام مربوطه کلیک نمایید.

توجه: کلیه تعیین سطح ها شامل 2 بخش کتبی و شفاهی می باشد. 

توجه: تعیین سطح کتبی مکالمه 60 دقیقه بوده و فقط سطوح ELEMENTARY تا UPPER-INTERMEDIATE را شامل می شود. 
توجه: تعیین سطح کتبی تافل و آیلتس مشابه امتحان تافل و آیلتس اصلی است و داوطلبانی که سطح زبان آنان بالا نیست و یا هیچ گونه آموزشی در زمینه زبان انگلیسی نداشته اند، می بایست در تعیین سطح مکالمه شرکت کنند. 
توجه: تعیین سطح کتبی تافل و آیلتس حدوداً 150 دقیقه می باشد. 
توجه: داوطلبانی که زبان انگلیسی آنها در سطح ADVANCE می باشد به انتخاب خودشان می بایست در یکی از تعیین سطح های تافل یا آیلتس شرکت نمایند. 
توجه: آزمون های تعیین سطح تافل و آیلتس، دقیقاً شبیه آمون اصلی بوده و محک دقیقی برای دانستن نمره اصلی می باشد. 
توجه: تاریخ آزمون کتبی و شفاهی؛ 22 شهریور ماه و 5 و 19 مهر ماه98 می باشد.

  ترم زمســتان 98  

آغاز ثبت نام تعیین سطح ترم زمستان  از 16 آذر ماه


در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان تعیین سطح وجود ندارد.

برای ثبت نام در دوره نقد فیلم، گزینه «دوره های تخصصی»را انتخاب نمایید

توجه: در صورتی که ترم گذشته در این مرکز ثبت نام نکرده اید باید قبل از ثبت نام در دوره های زیر؛ در تعیین سطح شرکت نمایید.

  • شهریه نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (20% تخفیف)
  • شهریه نوع 2: دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (10% تخفیف)
  • شهریه نوع 3: غیر از نوع 1 و 2

توجهتعریف کارت دانشجویی معتبر جهت اِعمال تخفیف برای دانشجویان کاردانی (2 سال) دانشجویان کارشناسی (4سال) دانشجویان ارشد (2 سال) دانشجوبان دکترا (4 سال) از زمان پذیرش دانشجو به دانشگاه است.

 

جهت مشاهده روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.

شروع ثبت نام زبان انگلیسی ترم پاییز 98 

 

 

عنوان دورهسطحزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت باقی ماندهظرفیت کلشهریه 1 (تومان)شهریه 2 (تومان)شهریه 3 (تومان)ثبت نام
IELTSپیشرفتهفرد ساعت 171398/07/201398/10/01 9 12680,000765,000850,000
TOEFLپیشرفته فرد ساعت 171398/07/201398/10/01 0 12680,000765,000850,000 Full
ADVANCE IIپیشرفتهزوج ساعت 171398/07/201398/10/05 0 12696,000783,000870,000 Full
ADVANCE Iپیشرفتهزوج ساعت 171398/07/201398/10/05 11 12696,000783,000870,000
Upper-Intermediate 3-4IIفرد ساعت 171398/07/201398/09/20 4 12344,000387,000430,000
Upper-Intermediate 1-2Iزوج ساعت 171398/07/201398/09/20 10 12344,000387,000430,000
Intermediate 3-4IIفرد ساعت 171398/07/201398/09/20 4 12344,000387,000430,000
Intermediate 1-2Iزوج ساعت 171398/07/201398/09/20 1 12344,000387,000430,000
Pre-Intermediate 1-2Iزوج ساعت 171398/07/201398/09/20 5 12344,000387,000430,000
Elementary 3-4IIفرد ساعت 171398/07/201398/09/20 0 12344,000387,000430,000 Full
Elementary 1-2Iزوج ساعت 171398/07/201398/09/20 7 12344,000387,000430,000

توجه: برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند.

  • شهریه نوع 1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (20% تخفیف)
  • شهریه نوع 2: دانشجویان سایر دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (10% تخفیف)
  • شهریه نوع 3: غیر از نوع 1 و 2

توجه: تعریف کارت دانشجویی معتبر جهت اِعمال تخفیف برای دانشجویان کاردانی (2 سال) دانشجویان کارشناسی (4سال) دانشجویان ارشد (2 سال) دانشجوبان دکترا (4 سال) از زمان پذیرش دانشجو به دانشگاه است.

جهت مشاهده سیلابس و روزمه اساتید به اینجا مراجعه نمایید.

       شروع ثبت نام دوره های نرم افزار ترم پاییز 98       


عنوان دورهسطحمکان برگزاریزمان برگزاریظرفیت باقی ماندهظرفیت کلاستادشهریه 1 (تومان)شهریه 2 (تومان)شهریه 3 (تومان)ثبت نام
V-Ray-برگزاری در سایتیکشنبه و سه شنبه ساعت 11 0 12مهندس مسکوکی240,000270,000300,000 Full
(AUTOCAD(2D & 3D-برگزاری در سایتیکشنبـــه ساعت 17 0 12دکتــــر فرمانی320,000360,000400,000 Full
3DMAX-برگزاری در سایتدوشــنـبــه ساعت 16:30 0 12مهنـــدس مسکوکی400,000450,000500,000 Full
Fluent&Gambit-برگزاری در سایتسه‌شـنــبـــه ساعت 17 0 12مهنـــدس زارع240,000270,000300,000 Full
MsProject-برگزاری در کلاسسه‌شـنــبـــه ساعت 17 1 12مهندس عباسی240,000270,000300,000
عنوان دورهسطحزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ اتمامظرفیت باقی ماندهظرفیت کلشهریه 1 (تومان)شهریه 2 (تومان)شهریه 3 (تومان)ثبت نام
یک امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 27 3050,00050,00050,000
دو امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 22 30100,000100,000100,000
سه امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 28 30150,000150,000150,000
چهار امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 25 30200,000200,000200,000
پنج امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 29 30250,000250,000250,000
شش امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 30 30300,000300,000300,000
هفت امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 30 30350,000350,000350,000
هشت امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 30 30400,000400,000400,000
نــُه امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 30 30450,000450,000450,000
ده امتحان دانشگاه سهند تبریزمیان ترم-1398/08/201398/08/27 30 30500,000500,000500,000

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان کنکور کارشناسی وجود ندارد.
در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام در دپارتمان کنکور ارشد و دکترا وجود ندارد.